- Tin Tuyển Dụng

Horecavn Tuyển Dụng Nhân Viên Content Marketing
Horecavn Tuyển Dụng Nhân Viên Content Marketing

HORECAVN luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp TRỌN BỘ GIẢI PHÁP PHA CHẾ ĐỒ UỐNG, với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành F&B cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và ngày càng phát triển, HORECAVN tìm bạn đồng hành ở vị trí Nhân Viên Content Marketing, làm việc tại Ba Đình, Hà Nội.  

Horecavn Tuyển Dụng Nhân Viên Kho - Thợ Rang Xay Đóng Gói Cà Phê
Horecavn Tuyển Dụng Nhân Viên Kho - Thợ Rang Xay Đóng Gói Cà Phê

HORECAVN luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp TRỌN BỘ GIẢI PHÁP PHA CHẾ ĐỒ UỐNG, với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành F&B cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và ngày càng phát triển, HORECAVN tìm bạn đồng hành ở vị trí Nhân Viên Kho - Thợ Rang Xay Đóng Gói Cà Phê, làm việc tại Ba Đình, Hà Nội.  

Horecavn Tuyển Dụng Nhân Viên Sale Thị Trường
Horecavn Tuyển Dụng Nhân Viên Sale Thị Trường

HORECAVN luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp TRỌN BỘ GIẢI PHÁP PHA CHẾ ĐỒ UỐNG, với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành F&B cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và ngày càng phát triển, HORECAVN tìm bạn đồng hành ở vị trí Nhân Viên Sale Thị Trường, làm việc tại Ba Đình, Hà Nội.  

Horecavn Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ - Marketing Designer
Horecavn Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ - Marketing Designer

HORECAVN luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp TRỌN BỘ GIẢI PHÁP PHA CHẾ ĐỒ UỐNG, với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành F&B cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và ngày càng phát triển, HORECAVN tìm bạn đồng hành ở vị trí Thiết Kế Đồ Hoạ - Marketing Designer, làm việc tại Ba Đình, Hà Nội.  

Horecavn Tuyển Dụng Giảng Viên Đào Tạo Pha Chế - Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm
Horecavn Tuyển Dụng Giảng Viên Đào Tạo Pha Chế - Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm

HORECAVN luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp TRỌN BỘ GIẢI PHÁP PHA CHẾ ĐỒ UỐNG, với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành F&B cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và ngày càng phát triển, HORECAVN tìm bạn đồng hành ở vị trí Giảng Viên Đào Tạo Pha Chế - Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm, làm việc tại Ba Đình, Hà Nội.    

  Danh mục sản phẩm

tin tức mới